لیدی گاگا و شیطان پرستی

مفهوم کلی قالب بر این ویدئو رد و پس زدن (rejection) است.

“I know that we are young.

And I know you may love me.

But I just can’t be with you like this anymore,

Alejandro.”

ابتدا مراسم تدفینی را نشان می دهد در حالی که که گاگا در جلوی جمعیت با لباسی سیاه رنگ در حال حرکت است و قلب مقدس (Sacred Heart ) نماد عشق الهی مسیح به بشریت را در دست دارد. به نظر می رسد چیزی در درون گاگا شکسته است و آن عشق به آلهاندرو است.

 گاگا

به نظر نمی رسد قلب به چیزی آغشته شده است؟

اما آلهاندرو چه کسی است؟ در طول ویدئو هیچ اشاره مستقیمی به آلهاندو وجود ندارد اما در قسمتی گاگا را در حالی می بینیم که درازکشیده و لباس راهبه برتن و تسبیحی بر دست دارد، در حالی که به آسمان نگاه می کند می گوید: “Stop, please, just let me go.” یعنی دیگه بسه فقط بگذار من برم. بعد درست در زمانی آلهاندرو می گه که نگاه و دست های او به سمت آسمان است، اشاره ای زیرکانه و غیر مستقیم به خدا.

لیدی گاگا

 she hides true love, en su bolsillo

اون عشق حقیقی رو پنهان میکنه،….

she’s got a halo around her finger, around you

اون یه حلقه نور دور انگشتش داره،دور تو

حلقه نور دور انگشت به حلقه ازدواج اشار داره همچنین هاله ای دور آلهاندرو داره (آلهاندور مقدس است). حلقه نورانی یا حلقه ازدواج گاگا اشاره به پیوند و ارتباط روحانی و مقدس با خدا دارد، اما دیگر او از این رابطه شرمسار است و دست هایش را پنهان می کند

she’s got both hands, in her pocket

او هر دو دستاشو توی جیبش گذاشته

and she won’t look at

و اون به تو نگاه نخواهد کرد (تو = آلهانرو = خدا)

در ادامه اشارات او به فرناندو و روبرتو (Fernando and a Roberto) اشاره به تثلیث یا همان سه خدایی مقدس در مسیحیت دارد.

به نظر می رسد که خداوند آنطور که او انتظار داشته است نتوانسته نیازهای معنوی اورا پاسخ گوید. او به دنبال اولوهیتی جدید می گردد و لوسیفر یا همان شیطان  را انتخاب می کند.

 لیدی گاگا

گاگا در حالی که کشیشه لوسیفر یا شیطان شده لباسی از صلیب معکوس بر تن و یک چشم.

همانطور که می دانید صلیب نشان بارز حضرت عیسی و نماد مسیحیت است. اما صلیب معکوس (Inverted Cross) یا وارونه اشاره به انحراف اخلاقی و جنسی، فساد، بی هرمتی به مسیحیان و شیطان پرستی داره که دقیقا در تضاد با مفاهیم صلیب مسیحیان است.

لیدی گاگا

rosary

تسبیحی که در تصویر بالا می بینید در انگلیسی rosary نام دارد. از یکسری گوی های چسبیده به هم توسط طناب یا نخ تشکیل می شود و در مراسم ها ی مذهبی و عبادات مسیحیان به کار می رود (مختص مسلماناننیست). گاگا یا لوسیفر جدید این تسبیح را میبلعد.

لیدی گاگا

در این تصویر دستان گاگا اشاره به حرکاتی است در پایان مراسم مذهبی که توسط کشیش ها صورت می گیرد (benediction)

تصویری از مسیح  که با دست خود به بندیکشن و قلب مقدس اشاره دارد.

در پایان نور از درون گاگا ساطع می شه اشاره دگرگونی درونی داره . از ظاهر به باطن

پشت پرده فضایی سردو تاریک و نظامی را نشان می دهد. استفاده از فضاها و صحنه های سکسی و جنگطلبانه در موسیقی پاپا امروز گسترش یافته است به منظور ایجاد یک و وابستگی. مردانی که رژه می روند، آتش پشت صحنه،

گاگا لباس مشکی بر تن و یک چشم بر تخت پادشاهی نشسته (اشاره به حکمفرمایی فراماسون ها)

نشان یک چشم

رقاص ها لباس نازی و سربازان هیتلر و موسولینی برتن دارند

برده های کنترل ذهن یا همان عروسک های خیمه شب بازی

لیدی گاگا

http://www.jc313.ir//منبع

/ 0 نظر / 37 بازدید